دکتر محمد حاتمی

دکتر محمد حاتمی

روانشناس و رئیس سازمان نظام روانشناسی

آدرس پستی :

تهران ، گیشا ، خیابان پروانه ، ساختمان نظام روانشناسی

وب سایت :

تلگرام :

dr.mohammadhatami

ایمیل :

اینستاگرام :

dr.mohammadhatami

بیوگرافی دکتر محمد حاتمی

سوابق اجرایی دکتر محمد حاتمی

 • دانشیار گروه روانشناسی بالینی دانشگاه خوارزمی
 • مشاور وزیر علوم تحقیقات وفن آوری
 • مشاور وزیر آموزش و پرورش
 • دکتر محمد حاتمی معاون نظارت حرفه ای وکمیسیونهای سازمان نظام
 • روانشناسی ومشاوره ج.ا.ا
 • مشاورمرکز هیات امناء وهیات ممیزه در امور هیات امناء وزارت علوم تحقیقات وفن آوری
 •  مدیر گروه روانشناسی دانشگاه خوارزمی
 • موسس ومدیرمرکزپژوهش وارائه خدمات روانشناختی شاهد
 • موسس ومدیرمرکزخدمات روانشناسی ومشاوره بینش
 • رئیس مرکز کار آفرینی دانشگاه خوارزمی
 • نماینده وزیر علوم ،تحقیقات وفن آوری در موسسه آموزش عالی فن ودانش
 • مدیرگروه روانشناسی پردیس بین الملل خوارزمی تهران
 • مدیرگروه روانشناسی پردیس بین الملل خوارزمی کرج
 • مدیر عامل موسسه فرهنگی چند منظوره بینش.
 • مشاور سازمان ملی جوانان(وزارت ورزش وجوانان).
 • مشاورعالی سازمان نظام روانشناسی ومشاوره ج.ا.ا
 • رئیس ستاد ملی سامان دهی امداد رسانی روانشناختی بم ، 1383 – 1382 (وزارت ورزش وجوانان).
 • مشاور اداره کل کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی ،
 • دبیرعلمی کنگره ملی مشاوره،خانواده وآقشار آسیب پذیر
 • نماینده وزارت آموزش وپرورش در کمیسیون هنرشورایعالی انقلاب فرهنگی(3سال)
 • رئیس شورای هنری وزارت آموزش وپرورش(5سال)
 • مدير گروه ادب و هنر شبكه 2
 • دکتر محمد حاتمی رئیس سیمای شاهد صدا وسیما(15 سال)
 • مدير تولید و پخش تلويزيون كرمان ، 1362 – 1360
 • مدیرعامل موسسه فرهنگ و هنر جوانان آینده ساز(1383الی1385).(وزارت ورزش وجوانان).
 • رئیس کمیته تخصصی دیداری وشنیداری موسسه آموزش از راه دوروزارت آموزش وپرورش(1384-1386)
 • نماینده وزیر علوم در موسسه آموزش عالی غیر دولتی-غیر انتفاعی عرفان
 • نماینده وزیر علوم در موسسه آموزش عالی غیر دولتی-غیر انتفاعی امین
 • نماینده وزیر علوم در موسسه آموزش عالی غیر دولتی-غیر انتفاعی علوم قران وحدیث علامه مجلسی اصفهان
 • دکتر حاتمی رئیس کار گروه علم وفن آوری سند چشم انداز دبیر خانه مجمع تشخیص مصلحت نظام
 • رییس انجمن مطالعات روان درمانی ایران
 • تهیه کننده سریال گل پامچال

سوابق آموزشی و پژوهشی دکتر محمد حاتمی

 • تهیه کننده سریال سیمرغ (شهیدان شیرودی و کشوری)
 • حضور در وبینار انواع رویکرد های روانشناسی در مدرسه روانشناسی واران