رواندرمانی پاولوفی

رواندرمانی پاولفی بر تداعی محرک و پاسخ آن تاکید دارد و بیان می‌­کند که بسیاری از واکنشهای ترس، اضطراب، ناراحتی­‌ها و اختلالاتی که در انسانها وجود دارد از همین فرایند ناشی می­شوند، پس برای درمان بر اساس روش رواندرمانی پاولفی، نیاز به قطع یا کم کردن این تداعی بر اساس یک سری تکنیک‌ها داریم که در ادامه به صحبت درباره آنها می­پردازیم.