سکس تراپی نوعی روان‌درمانی اختلالات جنسی است که به حل مسائل و مشکلات جنسی می پردازد.
یادگیری سکس تراپی از مسائل بسیار مهم و حیاتی برای روانشناسان است و تابو بودن این حوزه باعث شده است که متخصصین کمتری به این موضوع پرداخته باشند، در نتیجه افرادی که در این حوزه تخصص می‌یابند می‌توانند مراجعان بیشتری را تحت پوشش قرار دهند و در نتیجه اثربخش‌تر و به نام‌تر باشند.

دوره تربیت درمانگر اختلالات جنسی (سکس تراپی)

بدون امتیاز 0 رای
680,000 تومان

دوره تربیت درمانگر اختلالات جنسی (سکس تراپی)

24
680,000 تومان