فنون کاربردی مشاوره قبل از ازدواج
15%
تخفیف

دوره فنون کاربردی مشاوره پیش از ازدواج

5.00 1 رای
408,000 تومان

کلاس فنون کاربردی مشاوره قبل از ازدواج

75
408,000 تومان

دوره فنون مصاحبه و مشاوره در اتاق درمان

4.86 7 رای
430,000 تومان

فنون مصاحبه و مشاوره در اتاق درمان

38
430,000 تومان

دوره مرور نظام مند تحقيقات

5.00 1 رای
230,000 تومان

دوره مرور نظام مند تحقیقات

21
230,000 تومان
تربیت مربی فرزندپروری در مدرسه روانشناسی واران
5%
تخفیف

دوره تربیت مربی فرزندپروری و آموزش خانواده

5.00 1 رای
646,000 تومان

کلاس تربیت مربی فرزندپروری و آموزش خانواده

21
646,000 تومان
دوره تربیت درمانگر کودک با رویکرد طرحواره درمانی
15%
تخفیف

دوره تربیت درمانگر کودک با رویکرد طرحواره درمانی

4.50 2 رای
365,000 تومان

کلاس تربیت درمانگر کودک با رویکرد طرحواره درمانی

29
365,000 تومان
کارگاه تفسیر آزمون mmpi در مدرسه روانشناسی واران
11%
تخفیف

دوره نمره گذاری و تفسیر آزمون mmpi

5.00 2 رای
320,000 تومان

کلاس اموزش اجرا،نمره‌‌‌‌‌ گذاری و تفسیر آزمون MMPI_2/MMPI_3

55
320,000 تومان

دوره مداخله در بحران خودکشی

5.00 1 رای
250,000 تومان

کلاس مداخله در بحران خودکشی

35
250,000 تومان
دوره تربیت درمانگر با رویکرد CBT
5%
تخفیف

دوره تربیت درمانگر با رویکرد شناختی رفتاری (CBT)

4.67 3 رای
1,805,000 تومان

کلاس تربیت درمانگر درمان شناختی رفتاری (CBT)

21
1,805,000 تومان