دوره فنون مصاحبه و مشاوره در اتاق درمان

4.50 2 رای
۴۳۰,۰۰۰ تومان

فنون مصاحبه و مشاوره در اتاق درمان

9
۴۳۰,۰۰۰ تومان
دوره مرور نظام مند تحقیقات
17%
تخفیف

دوره مرور نظام مند تحقيقات

بدون امتیاز 0 رای
۲۳۰,۰۰۰ تومان ۱۹۰,۰۰۰ تومان

دوره مرور نظام مند تحقیقات

7
۲۳۰,۰۰۰ تومان ۱۹۰,۰۰۰ تومان
تربیت مربی فرزندپروری
5%
تخفیف

دوره تربیت مربی فرزندپروری و آموزش خانواده

5.00 1 رای
۶۸۰,۰۰۰ تومان ۶۴۶,۰۰۰ تومان

کلاس تربیت مربی فرزندپروری و آموزش خانواده

7
۶۸۰,۰۰۰ تومان ۶۴۶,۰۰۰ تومان

دوره تربیت درمانگر کودک با رویکرد طرحواره درمانی

4.50 2 رای
۴۳۰,۰۰۰ تومان

کلاس تربیت درمانگر کودک با رویکرد طرحواره درمانی

24
۴۳۰,۰۰۰ تومان

دوره فنون کاربردی مشاوره قبل از ازدواج

5.00 1 رای
۳۷۰,۰۰۰ تومان

کلاس فنون کاربردی مشاوره قبل از ازدواج

65
۳۷۰,۰۰۰ تومان

دوره نمره گذاری و تفسیر آزمون mmpi

5.00 2 رای
۲۹۰,۰۰۰ تومان

کلاس اموزش اجرا،نمره‌‌‌‌‌ گذاری و تفسیر آزمون MMPI_2/MMPI_3

51
۲۹۰,۰۰۰ تومان

دوره مداخله در بحران خودکشی

5.00 1 رای
۲۵۰,۰۰۰ تومان

کلاس مداخله در بحران خودکشی

35
۲۵۰,۰۰۰ تومان
دوره تربیت درمانگر با رویکرد CBT
5%
تخفیف

دوره تربیت درمانگر با رویکرد شناختی رفتاری (CBT)

4.50 2 رای
۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۸۰۵,۰۰۰ تومان

کلاس تربیت درمانگر درمان شناختی رفتاری (CBT)

18
۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۸۰۵,۰۰۰ تومان