این دوره مختص عموم مردم است . در این دوره ها با هدف افزایش توانمندی و نقاط مثبت و کاربردی هر فرد ، سهولت در استفاده از توانمندی های فرد در راستای هدف مورد نظر ، افزایش ویژگی های موثر در توسعه خود و سایر موارد و مهارت های لازم جهت توسعه فردی و موفقیت طراحی شده است .

!

هیچ محصولی یافت نشد

محصولی برای فیلتر انتخابی شما یافت نشد.