این دوره مختص عموم مردم میباشد. در این دوره انواع مهارت های بهبود مسائل و کیفیت روابط خانوادگی ، والدگری موثر ، فرزند پروری درست و سایر موارد لازم برای افزایش کیفیت جو خانواده و تربیت فرزند اصولی و علمی ، توسط متخصصان این حوزه به خانواده ها ، والدین و سرپرستان کودک آموزش داده میشود.

!

هیچ محصولی یافت نشد

محصولی برای فیلتر انتخابی شما یافت نشد.