ابزار های روانشناس شامل دوره هایی می شود که تکنیک ها و فنون مورد استفاده در روانشناسی را که به عنوان ابزار های کمکی برای روانشناسان تعریف شده اند آموزش داده می شود .

کلاس نمره گذاری و تفسیر آزمون mmpi

بدون امتیاز 0 رای
290,000 تومان

کلاس اموزش اجرا،نمره‌‌‌‌‌ گذاری و تفسیر آزمون MMPI_2/MMPI_3

48
290,000 تومان