سبد خرید 0

طرحواره درمانی یکی از انواع رویکردهای رواندرمانی تلفیقی است که جفری یانگ روانشناس آمریکایی آن را پایه گذاری کرده است.