سبد خرید 0

رویکرد هیجان‌ مدار رویکردی است که با تمرکز روی شناسایی هیجانات،در جهت درمان برخی اختلالات عمل می‌کند.این مقاله جهت آشنایی شما با این رویکرد فراهم شده است.