سبد خرید 0

مهارت های روانشناسی

همراه با پشتیبانی علمی
مدرس دوره : دکتر زهرا طاهری فر(عضو هیئت علمی دانشگاه تهران )
آموزش تکنیک درمان اختلال افسردگی در رویکرد CBT .
مشاهده رایگان دوره
تکنیک های درمان اختلال افسردگی در رویکرد CBT
مدرس : دکتر زهرا طاهری فر (عضو هیئت علمی دانشگاه تهران )
همراه با پشتیبانی علمی
مشاهده رایگان