واران یعنی باران

برای ما واران علاوه بر باران یعنی تلاش برای توسعه و رشد علم روانشناسی

از روزی که دانشجوی روانشناسی شدیم تصمیم گرفتیم تا قدمی برای بهبود سلامت روان کشورمون برداریم ؛ بعد از مدت ها فعالیت متوجه شدیم اگرما روان شناسان توانمند و فرهیخته ای نداشته باشیم ، رویای رسیدن به جامعه ای سالم سرابی بیشتر نخواهد بود؛ بنابرهمین دلیل و بنابردغدغه ای که برای توسعه علم روانشناسی داشته و داریم مدرسه روانشناسی واران متولد شد؛
واران متولد شد تا مرکزی باشه برای توسعه و توانمندسازی دانشجویان و فارغ التحصیلان روانشناسی و مشاوره و تحقق شعار گام به گام تا روانشناس فرهیخته شدن.

15 استاد مجرب
1200 دانشجوی عضو سایت
700 ساعت ویدئو
72 دوره اموزشی